Språk

Vill du kunna nå din målgrupp ännu bättre? Vi hjälper dig med att formulera alla typer av texter, till exempel:


  • Produktbeskrivningar

  • Webbsidor

  • Argumenterande texter

Lina Nyroos
lina(snabel-a)limakom.se

Marco Bianchi
marco(snabel-a)limakom.se